close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 października 2017

  20 października br. Polska zgłosiła prof. dr hab. Elżbietę Karską jako kandydata na Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w związku z upływającą kadencją obecnego Komisarza Nilsa Muižnieksa

  Wyboru Komisarz dokona Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na posiedzeniu w dniach 22-26 stycznia 2018 r. spośród listy trzech kandydatów, przedstawionej przez Komitet Ministrów Rady Europy. Nowy Komisarz Praw Człowieka obejmie urząd w dniu 1 kwietnia 2018 r. 

   

  Profesor Elżbieta Karska jest niezależnym ekspertem z dziedziny praw człowieka, działającym w wielu organizacjach międzynarodowych oraz aktywnym członkiem społeczności akademickiej. Sprawuje funkcję członka Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy oraz członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest ekspertem Mechanizmu Wymiaru Ludzkiego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także od wielu lat jest członkiem, a w latach 2014-2016 była przewodniczącą i sprawozdawczynią, Grupy Roboczej ONZ ds. użycia najemników jako środka naruszeń praw człowieka i przeciwdziałania realizacji prawa narodów do samostanowienia, funkcjonującej w ramach Rady Praw Człowieka ONZ.

   

  Profesor Karska jest dyrektorem Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych oraz kierownikiem Katedry Ochrony Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także autorką ponad 100 publikacji w obszarze prawa międzynarodowego i europejskiego. Polska kandydatka na stanowisko Komisarza Praw Człowieka RE ma bogaty dorobek naukowy w dziedzinie praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony praw dziecka, wpływu międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka na inne gałęzie prawa międzynarodowego oraz na prawo krajowe, relacji biznesu i praw człowieka oraz ochrony godności ludzkiej.

   

  Władze polskie są przekonane, że mocne osobiste zaangażowanie profesor Karskiej dla sprawy upowszechniania i przestrzegania międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, a także jej szeroka wiedza i dogłębne kompetencje w zakresie praw człowieka sprawiają, iż jest ona szczególnie predystynowanym kandydatem do pełnienia na rzecz wszystkich mieszkańców Europy zaszczytnej funkcji Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

   

                                                                                        Biuro Rzecznika Prasowego

                                                                                    Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: