close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TRANSKRYPCJA AKTÓW PRAWA CYWILNEGO


 • 1) Transkrypcja szwajcarskiego aktu urodzenia

   

  Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, tzw. transkrypcja, do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby w Polsce.
  Jeśli osoba nigdy nie mieszkała na terenie Polski transkrypcji dokonuje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla dzielnicy Warszawa - Śródmieście.


  Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może być złożony we właściwym polskim USC osobiście,  za pośrednictwem pełnomocnika lub za pośrednictwem konsulatu po przesłaniu na adres Ambasady niżej wymienionych dokumentów:

   

   

  1. Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia (do pobrania w zakładce wzory dokumentów).

   

  2. Oryginał szwajcarskiego aktu urodzenia.

   

  3. Kopia polskiego aktu małżeństwa lub aktów urodzenia rodziców (w przypadku zagranicznych aktów należy załączyć tłumaczenie przysięgłe).

   

  4. Dowód wpłaty w wyskości 104,30 CHF (nr konta 30-17032-8).

  W przypadku, gdy zostało już sporządzone tłumaczenie przysięgłe zagranicznego aktu opłata wynosi 68,30 CHF.

   

   Średni czas oczekiwania na polski odpis aktu urodzenia wynosi około 4 do 6 tygodni. Po otrzymaniu polskich odpisów (3 egzemplarze) dokumenty zostaną Państwu przekazane korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku.

   

  Jeżeli umiejscowienia wymaga zagraniczny akt urodzenia osoby niepełnoletniej wniosek do USC wypełniany jest przez oboje rodziców i kierowany do USC - właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania rodziców  dziecka lub do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście  (w przypadku, gdy rodzice nie posiadali nigdy zameldowania na terenie Polski).

   

   

   

  2) Transkrypcja szwajcarskiego aktu małżeństwa

   

  Wpisanie treści aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje Urząd Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Wniosek o umiejscowienie aktu może być złożony we właściwym polskim USC osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub za pośrednictwem konsulatu, po przesłaniu na adres Ambasady niżej wymienionych dokumentów:

   

  1. Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeńswa (wniosek).

   

  2. Oryginał szwajcarskiego aktu małżeństwa.

   

  3. Kopia aktu urodzenia małżonków (w przypadku zagranicznych aktów należy załączyć tłumaczenie przysięgłe).

   

  4. Dowód wpłaty w wyskości 104,30 CHF (nr konta 30-17032-8).

  W przypadku, gdy zostało już sporządzone tłumaczenie przysięgłe zagranicznego aktu, opłata wynosi 68,30 CHF.

  UWAGA: Jeżeli szwajcarski akt małżeństwa nie zawiera adnotacji o nazwisku mężczyzny/kobiety/dzieci po zawarciu małżeństwa niezbędne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia obojga małżonków o nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego.


  Średni czas oczekiwania na polski odpis aktu urodzenia wynosi około 4 do 6 tygodni. Po otrzymaniu polskich odpisów (3 egzemplarze) dokumenty zostaną Państwu przekazane korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku.

   

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż składane oryginały szwajcarskich aktów stanu cywilnego
  nie podlegają zwrotowi.

   

  UWAGA: W przypadku braku numeru PESEL posiadanie polskiego aktu stanu cywilnego jest niezbędne przy składaniu wniosku o paszport biometryczny 10-letni lub 5-letni (dla dzieci).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: