close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

   

  W CELU OTRZYMANIA WIZY  NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://e-konsulat.gov.pl/  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie:

   

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

   Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

    

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO;
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

   Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

    

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym

   W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

    

   Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

    

   KROK 3: Uiścić opłatę konsularną (gotówką przy składaniu wniosku wizowego)

    

   W przypadku osób aplikujących o wizę Schengen, które w ostatnich 5 latach nie składały wniosku o taką wizę, konieczne będzie pobranie odcisków palców.  

   

  Other general information concerning visas:

   

  General Schengen Information

  Visa requirements

  Visa types and fees

  Possession of required financial means

  Transit through Poland

  Visa application forms in

  English, French and German:

  https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  List of countries with visa-free agreement with Poland

  List of countries with no visa-free agreement with Poland

   

  Informacja w sprawie egzekwowania praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w ViS (Visa Information System)

  wersja polska:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

  wersja angielska:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: