close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 września 2018

  Oddajemy do Państwa dyspozycji, sfinansowany przez MSZ, opracowany przez Dr. A Martowicz (Association for the Promotion of Polish Language Abroad), uaktualniony poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.

  Wspieranie i promowanie „dwujęzyczności” jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jaki postawiony został na rok 2018. Pierwszoplanowe znaczenie w polityce polonijnej ma wsparcie udzielane w szeroko rozumianej sferze oświaty, gdyż ta dziedzina życia polskiego poza granicami kraju ma decydujące znaczenie dla kształtowania – obecnie i w przyszłości - tożsamości narodowej polskich społeczności. Zagadnienie „dwujęzyczności” jest niezwykle istotne w utrzymywaniu znajomości języka polskiego oraz kultywowaniu tradycji i kultury polskiej wśród dzieci emigrantów.

   

  Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną. Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: