close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 października 2018

  Wzywam nas do stworzenia zjednoczonej Europy jako etycznej wspólnoty wolnych państw i narodów, zasadzającej się na równości wszystkich jej członków – mówił Andrzej Duda podczas wystąpienia „The Future of Europe – Foundations of Unity of the States of Europe", w którym nakreślił wizję przyszłości integracji europejskiej.

  Prezydent w swoim wystąpieniu wskazywał na trzy filary, które powinny znaleźć się u podstaw Unii Europejskiej.


   Pierwszy z nich to wspólnota równych, która – jak podkreślał – oznacza poszanowanie każdego kraju i równe prawa wszystkich krajów, które są podstawami jednoczenia Europy. - Zasada równości, za którą Polska się opowiada oznacza, że Europa nie może stać się ekskluzywnym klubem. Przez stulecia jedną z podstawowych doktryn polskiej kultury strategicznej było nihil novi sine communi consensus, czyli nic nowego bez wspólnej zgody - mówił.


  Drugim jest wspólnota etyki – wymieniał Andrzej Duda, dodając, że nie powinniśmy myśleć o UE jedynie w kategoriach konstrukcji czysto technicznej czy biurokratycznej. Polski Prezydent zaznaczył, że zawsze istnieje wymiar moralny procesów integracyjnych oparty na katalogu wartości uniwersalnych. I wskazał na lojalność, solidarność i wybaczanie. Andrzej Duda uważa, że bez debaty na temat wspólnych wartości nie będzie zjednoczonej Europy. Wyraził też przekonanie, że Unia Europejska po to, aby mogła przetrwać, musi powrócić do wartości.

   

  Trzecim filarem Unii Europejskiej – w ocenie polskiego Prezydenta - powinna być wolność. Jak powiedział, Europa może być zbudowana jedynie w oparciu o wolną wolę narodów.

   

  Prezydent zwracał uwagę, że Polska zawsze traktowała swoje zmagania o niepodległość jako część szerszej walki o wolność w Europie. Dodał, że w historii wielu Polaków angażowało się we wspólną walkę narodów europejskich przeciwko opresyjnym imperiom tamtych czasów.


  Andrzej Duda podkreślał, że Polska jest jednym z bastionów integracji europejskiej, czego dowodem jest również bardzo wysokie poparcie dla UE. Dodał, że to stanowisko jest naturalną konsekwencją naszej historii oraz wnioskiem, jaki z niej wysnuliśmy. - Polska zawsze korzystała na pokoju i współpracy w Europie – przekonywał.


  W tej samej sali, w której przemawiał Prezydent RP, w 1946 roku Winston Churchill wygłosił jedno ze swych głośnych przemówień. Brytyjski polityk przedstawił wtedy koncepcję stworzenia  „Stanów Zjednoczonych Europy”, apelując do Europejczyków o odwrócenie się od okropieństw przeszłości i spojrzenie w przyszłość. Churchill uważał, że Europa nie może sobie pozwolić na to, aby ciągnęła się za nią nienawiść i żądza zemsty zrodzona z ran przeszłości, oraz że pierwszym krokiem do odtworzenia „europejskiej rodziny” sprawiedliwości, miłosierdzia i wolności jest „stworzenie czegoś na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy”.


  W 1996 r., z okazji pięćdziesiątej rocznicy słynnego wystąpienia Winstona Churchilla w auli Uniwersytetu Zuryskiego, odbyło się pierwsze Sympozjum Churchilla. Od tego czasu organizowane są tu doroczne konferencje, podczas których wysocy rangą goście z międzynarodowej polityki i biznesu spotykają się, aby omówić bieżące tematy integracji europejskiej. Organizatorzy zapraszają do wygłoszenia wykładu jednego z przywódców świata zachodniego. Wśród dotychczasowych prelegentów byli m.in. Henry Kissinger, Helmut Kohl, Tony Blair czy Valery Giscard d'Estaing.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: