close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie

  Elfenstrasse 20a

  3006 Bern

  Szwajcaria

   

  Adres do korespondencji:

  Elfenstrasse 20a

  Postfach 151

  3000 Bern 15

  Szwajcaria

   

  Tel.: +41 31 358 02 02
  Faks: +41 31 358 02 16


  Pokaż Poland MFA na większej mapie

   

  ***

   

   

                          Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Bernie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z dnia 26 stycznia 2018 r. poz. 6), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

    

   Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Bernie lub jej pracowników.

   Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Bernie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

    

   UWAGA

    

   Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

    

    

   Sposoby wnoszenia skarg i wniosków 

    

   1. Pocztą na adres

    

   Ambasada RP w Bernie

   Elfenstrasse 20a

   3000 Bern 15

    

    2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres berno.amb.wk@msz.gov.pl

      

   Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

    

   3. Ustnie do protokołu

    

   po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą mailową berno.amb.wk@msz.gov.pl . Proszę zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

    

      

   ***