close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT TYMCZASOWY

 • Paszport tymczasowy wydaje się:

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzanego w RP (o ile interesant wyrazi takie życzenie i złoży wniosek),

  2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

  3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

  4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  5.obywatelom małoletnim (pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka) , którzy nie posiadają jeszcze numeru ewidencyjnego PESEL.

   

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

   

   

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty, o których mowa w sekcji PASZPORTY.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: