close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POŚWIADCZENIE PROFILU ZAUFANEGO

 • Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w konsulacie, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne. 

   

  W celu zarezerwowania wizyty w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie w sprawie potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl) >>.

   

  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko na nazwisko męża. Wiem, że mój paszport i dowód osobisty są jeszcze ważne przez kilka tygodni. Czy w związku z tym, w oparciu o paszport lub dowód ze starymi danymi, mogę potwierdzić profil na platformie ePUAP?

  Niestety nie. Profil zaufany można potwierdzić po okazaniu dokumentu potwierdzającego aktualne dane osobowe. W związku z tym pomimo, że Pani dokumenty „na stare nazwisko” zachowują ważność przez cztery miesiące od momentu zmiany danych (termin dla osób zamieszkałych poza granicami RP), to na ich podstawie nie może Pani potwierdzić wniosku o profil zaufany. W takim wypadku zapraszamy najpierw do umówienia wizyty w dziale paszportowym i wymianę paszportu na dokument zawierający aktualne dane, co musi zostać poprzedzone rejestracją zagranicznego aktu ślubu w polskim urzędzie stanu cywilnego.

   

  Czy za pośrednictwem platformy ePUAP mogę złożyć wniosek o dowód osobisty dla mojego dziecka, a jeżeli tak, to czy dziecko powinno założyć sobie swój profil ePUAP czy też wniosek będzie składany z mojego profilu?

  Elektroniczny wniosek o dowód osobisty dla dziecka można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego rodzica.

   

  Kolega mówił mi, że Konsulat pomógł mu w uzyskaniu dowodu osobistego. Czy teraz wyrabiacie także dowody osobiste?

  Konsulowie nie są organami administracji uprawnionymi do wydawania dowodów osobistych. Mogą natomiast potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP. Posiadając profil zaufany można złożyć wniosek o nowy dowód osobisty drogą elektroniczną. Niemniej dowód taki będzie czekał do odebrania w urzędzie gminy w Polsce.

   

   

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: