close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka niemieckiego i francuskiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki i francuski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki i francuski i z języka niemieckiego i francuskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

  1. aktów stanu cywilnego,
  2. zaświadczeń o niekaralności,
  3. polskich praw jazdy.

   

  Realizacja i czas trwania procedury poświadczania tłumaczenia albo dokonania tłumaczenia są uzależnione od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

   

  Opłaty (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych >>.

   

  W celu zarezerwowania wizyty w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie w sprawie poświadczenia tłumaczenia albo dokonania tłumaczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: berno.amb.wk@msz.gov.pl (wymagane jest podanie rodzaju dokumentu do poświadczenia tłumaczenia albo do dokonania tłumaczenia i ilości jego stron). Sugeruje się przekazanie do tłumaczenia oryginałów dokumentów, które mają zostać przetłumaczone.

   

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Szwajcarii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie >>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: