close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZNAWANIE DYPLOMÓW

 • Pierwszym warunkiem dla uznania zagranicznego dyplomu w Szwajcarii jest posiadanie dokumentu wydanego i uznanego w kraju pochodzenia.

  Osoby wykonujące zawody niereglamentowane nie są zobowiązane do przechodzenia procedury uznania dyplomu, by móc pracować w zawodzie, chyba że ich przyszły pracodawca uzależni od tej czynności nawiązanie stosunku pracy.

  W przypadku osób wykonujących w Polsce zawody, uznane przez władze szwajcarskie za reglamentowane, konieczne jest uznanie dyplomu, dokonane przez właściwy organ władz szwajcarskich. Zawodami reglamentowanymi są te profesje, których wykonywanie wymaga posiadania odpowiedniego dyplomu i jest regulowane aktem prawnym o randze ustawowej.

  W celu przedłożenia dyplomu do uznania, należy zwrócić się do właściwego organu władz szwajcarskich (w zależności od posiadanego wykształcenia i wykonywanego w związku z tym zawodu, obszaru działalności):

  1. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Kontaktstelle Diplomanerkennung (Effingerstrasse 27, 3003 Bern, tel. +41 31 322 28 26, kontaktstelle@bbt.admin.ch, www.bbt.admin.ch/diploma,
   1. Opieka społeczna, przemysł, rzemiosło, handel, usługi turystyczne, pomoc domowa, usługi rzemieślnicze, informatyka, architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne, chemia, rolnictwo i leśnictwo, design, muzyka, teatr i inne obszary sztuki, lingwistyka stosowana, psychologia stosowana, nauczycielstwo;
  2. Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, Berufsbildung/Anerkennung Ausbildungabschlüsse (tel. +41 0900 733 276, http://www.redcross.ch/),
   1. Usługi zdrowotne niezwiązane z ukończeniem uniwersyteckich studiów medycznych,
  3. Bundesamt für Gesundheit BAG MEBEKO (Tel. +41 31 322 94 83, http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00406/index.html?lang=de, MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch),
   1. Lekarz, dentysta, weterynarz, aptekarz, chiropraktyk,
  4. Schweizerische Konferenz der kantonale Erziehungsdirektoren EDK, Generalsekretariat, Haus der Kantone (Speicherstrasse 6, 3000 Bern, Tel. +41 31 309 51 31, http://www.edk.ch/),
   1. Nauczyciel, pedagog szkolny, logopeda, terapeuta psychomotoryczny,
  5. Konferenz der kantonale Gesundheitsdirektorinen und -direktoren GDK, Rechtsdienst, Haus der Kantone (Speichergasse 6, 3000 Bern, Tel. +41 31 356 20 20, http://www.gdk-cds.ch/),
   1. Osteopata,
  6. Eidg. Kommission für Ingenieur-Geometrinnen und Geometer, Swisstopo (Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern, Tel. +41 31 963 23 03, http://www.cadastre.ch/),
   1. Inżynier-geometra,
  7. Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB (Tel. +41 31 560 22 22, http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/),
   1. Biegły rewident.

  Adwokaci, radcy prawni oraz notariusze, chcący podjąć działalność w Szwajcarii powinni zgłosić się do kantonalnych organów wymiaru sprawiedliwości.

  Pozostałe osoby posiadające wykształcenie wyższe powinny zwrócić się do: Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten CRUS, Swiss ENIC (Tel. +41 31 306 60 41/42, http://www.crus.ch/).

  Osoby z maturą, wykształceniem wyższym lub doktoranci, pragnący podjąć studia w Szwajcarii, powinny zwrócić sie do uniwersytetów lub wyższych szkół technicznych.

  Osoby, chcące prowadzić działalność gastronomiczną powinny skontaktować się z kantonalnym urzędem pracy - Arbeitsamt (http://www.ch.ch/, http://www.gastrosuisse.ch/).

  Osoby chcące nauczyć się zawodu powinny skontaktować się z kantonalnym urzędem ds. wykształcenia zawodowego - Amt für Berufsbildung (http://www.sbbk.ch/).

  Osoby chcące podjąć własną działalność gospodarczą uzyskają informacje w kantonalnym urzędzie pracy - Arbeitsamt (http://www.ch.ch/).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: